21 december 2020

Inets Julkalender 2020 - lucka 20


Det här är min pepparkakshus-tolkning av en Xbox Series X som tävlingsbidrag till lucka 20. :)

Bonusbilder

Nedan är några extra bilder om ni ville se fler detaljer av huset. Dock är det som sagt bilden ovan som är min tävlingsbild till Inets julkalender 2020.
Lite tydligare bilder på "grillen" där uppe :)

Och så fronten.07 december 2020

Bidrag till Inets julkalender - Lucka 6

 Dr Inets tomteverkstad.

Ett bidrag till Inets julkalender - lucka 6, 2020.

29 juli 2015

Ospännande TV

Senaste inlägget publicerade jag i mars. TV-tekniken har inte sett någon stor och spännande utveckling hittills i år. Det finns inte särskilt mycket att skriva om, helt enkelt. Därför tänkte jag ägna detta inlägg åt att belysa just detta: det ospännande tv-året 2015.

DVB-T2 var i hetluften förra året, men inte på grund av digital-tv. Istället var det teleoperatörer som ville bygga ut mobilt bredband i glesbygden och därför efterfrågade frekvenser som når fler kilometer och mil än existerande tilldelade frekvenser. På grund av att de efterfrågade frekvenserna var i konflikt med tv-frekvenser såg vi plötsligt uttalanden i tidningar och övrig media om hur marksänd digital-tv skulle kunna påverkas ifall antalet frekvenser som finns att tillgå för Teracom/Boxer blir färre.

Det kan verka negativt vid en första anblick, men tvärtom: en åtstramning av frekvens/kapacitet i tv-nätet driver på ett konkret behov av teknikutveckling för att möta denna "frekvensbrist"-utmaning.

Kort sagt: kunder ska kunna se lika många tv-kanaler i framtiden, trots frekvensåtstramningen. Detta kräver att ny teknik införs. En bättre teknik, som kan ta tillvara på frekvensutrymme effektivare. Det är nu DVB-T2 blir intressant - och på sikt - MPEG-5.

DVB-T2 tar avsevärt mindre bandbredd per tv-kanal. Samtidigt innebär teknikskiftet ett stöd för ett bredare utbud av HDTV-kanaler än idag. Det verkar dock inte räcka med att införa DVB-T2 för att omvandla hela tv-utbudet till enbart HD-kanaler. Nästa steg är att införa MPEG-5 med High Efficiency Video Encoding (HEVC).
Problemet är att kunderna inte är förberedda på detta. De har (generellt) inte den tekniken i sina tv-apparater eller digitalboxar, med vissa specifika undantag: en del premium-tv-apparater innehåller HEVC-stöd, vilket gör att till exempel Netflix har kunnat erbjuda UHD-strömmar av tv-program över internet och Teracom har kunnat testköra marksänd digital-tv i UHD-format under en kort period.
Tekniken finns alltså i några utvalda tv-apparater på marknaden, men det är inte allmänt utbrett och moget att användas på bred skala idag.

Nyligen beslutades det att analog FM-radio blir kvar, åtminstone tills vidare. Kunderna är inte intresserade av att rulla ut DAB-radio, har det visat sig.
Med det färskt i minnet är frågan hur nästa stora utrullning av HDTV hos Boxer kommer mottagas av kunderna, när MPEG-2 (antagligen) till sist försvinner för gott: är de intresserade av att byta ut sina tv-apparater och boxar ytterligare en gång till (för "fyrahundrasjuttiotusende" gången, så att säga) eller kommer kunderna att sätta ner foten och säga att de tänker gå över till webb-tv och play-tjänster medföljande spelkonsoller, Apple TV, Chromecast, med flera enheter, ifall en sådan övergång sker? Allt fler tv-tjänster flyttas över till internet och tillväxten av nya tjänster hos kabel-tv-leverantörerna rullar långsamt framåt, alternativt står still, beroende på vilken tv-leverantör du har. Vissa satsar stort på IPTV, andra satsar på analog kabel-tv främst och att sälja in digital-tv som komplement.

2015 må vara ett stillastående, tråkigt år för tv-teknikintresserade, men spännande frågor om relevansen för traditionell TV ("linjärt tv-tittande") diskuteras fortfarande. Kanske blir 2016 mer fartfyllt, med ny digital-tv-teknik?

17 mars 2015

Uppdaterat utbud hos Boxer i april 2017

Om snart två år, 1 april 2017, gäller förändrade villkor för marksända tv-kanaler. Anledningen är övergången till sändningstekniken DVB-T2. Tekniken används redan idag i marknätet, men om två år kommer fler kanaler att byta från traditionell DVB-T till DVB-T2. Skillnaden är bättre bildkvalitet, men främsta anledningen till bytet är beslutet att låta mobiloperatörer få ta del av vissa frekvenser i 700 MHz-bandet där marksänd TV för närvarande ockuperar vissa frekvenser.

Vad innebär detta för dig som kund? Om du har digital-TV via Boxer (eller en tv-antenn på taket och inget abonnemang) så innebär det att du kan behöva byta antingen TV eller digitalbox om två år, ifall du ännu inte bytt till DVB-T2-teknik hemma. Sändningstillstånden räcker dock till år 2020, alltså totalt ca fem år framåt, vilket innebär att mellanskiftet i april 2017 bara är en av pusselbitarna som måste på plats innan marksänd digital-TV blir någorlunda konkurrenskraftig i fråga om teknisk kvalitet. 

Idag får det inte plats särskilt många HD-kanaler på grund av att lite mer än hälften av Boxers tv-utbud kör den äldsta digital-TV-tekniken MPEG-2 över DVB-T. Den dag dessa går över till DVB-T2 med MPEG-4 blir det enklare att få plats med fler HD-kanaler och omvandla flera existerande icke-HD-kanaler till HD. 

Nästa naturliga steg är DVB-T2 med MPEG-5 (High Efficiency Video Coding, HEVC). Då pratar vi antagligen om möjligheten att låta alla sända i 720p HD-kvalitet samtidigt. Vissa kommer till och med kunna köra Ultra-HD-upplösning, men hur många sådana kanaler som får plats är svårt att spekulera om. MPEG-5 är dock långt borta, tror jag. Gissningsvis dröjer det till år 2020 innan detta etableras i större skala hos Boxer och Teracom.

För detaljerad information om beslutet hänvisar jag till följande källa:
Ansökan om tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv

26 januari 2015

60 000 DAB-mottagare sålda i Sverige

Enligt WorldDab har cirka 60 000 DAB-mottagare sålts i Sverige, någonsin. Det är oerhört lite procentuellt sett till befolkningen, men det är samtidigt också en något högre siffra än jag hade förväntat mig, med tanke på att digitalradiostationerna har en kraftigt begränsad nationell räckvidd.

Samtidigt saknas ett definitivt beslut om lanseringsdatum för digitalradion, det vill säga vid vilken tidpunkt sändningarna drar igång över hela landet.

Källa (kortfattad statistik om DAB i Sverige):
https://www.worlddab.org/country-information/sweden