26 januari 2015

60 000 DAB-mottagare sålda i Sverige

Enligt WorldDab har cirka 60 000 DAB-mottagare sålts i Sverige, någonsin. Det är oerhört lite procentuellt sett till befolkningen, men det är samtidigt också en något högre siffra än jag hade förväntat mig, med tanke på att digitalradiostationerna har en kraftigt begränsad nationell räckvidd.

Samtidigt saknas ett definitivt beslut om lanseringsdatum för digitalradion, det vill säga vid vilken tidpunkt sändningarna drar igång över hela landet.

Källa (kortfattad statistik om DAB i Sverige):
https://www.worlddab.org/country-information/sweden