17 mars 2015

Uppdaterat utbud hos Boxer i april 2017

Om snart två år, 1 april 2017, gäller förändrade villkor för marksända tv-kanaler. Anledningen är övergången till sändningstekniken DVB-T2. Tekniken används redan idag i marknätet, men om två år kommer fler kanaler att byta från traditionell DVB-T till DVB-T2. Skillnaden är bättre bildkvalitet, men främsta anledningen till bytet är beslutet att låta mobiloperatörer få ta del av vissa frekvenser i 700 MHz-bandet där marksänd TV för närvarande ockuperar vissa frekvenser.

Vad innebär detta för dig som kund? Om du har digital-TV via Boxer (eller en tv-antenn på taket och inget abonnemang) så innebär det att du kan behöva byta antingen TV eller digitalbox om två år, ifall du ännu inte bytt till DVB-T2-teknik hemma. Sändningstillstånden räcker dock till år 2020, alltså totalt ca fem år framåt, vilket innebär att mellanskiftet i april 2017 bara är en av pusselbitarna som måste på plats innan marksänd digital-TV blir någorlunda konkurrenskraftig i fråga om teknisk kvalitet. 

Idag får det inte plats särskilt många HD-kanaler på grund av att lite mer än hälften av Boxers tv-utbud kör den äldsta digital-TV-tekniken MPEG-2 över DVB-T. Den dag dessa går över till DVB-T2 med MPEG-4 blir det enklare att få plats med fler HD-kanaler och omvandla flera existerande icke-HD-kanaler till HD. 

Nästa naturliga steg är DVB-T2 med MPEG-5 (High Efficiency Video Coding, HEVC). Då pratar vi antagligen om möjligheten att låta alla sända i 720p HD-kvalitet samtidigt. Vissa kommer till och med kunna köra Ultra-HD-upplösning, men hur många sådana kanaler som får plats är svårt att spekulera om. MPEG-5 är dock långt borta, tror jag. Gissningsvis dröjer det till år 2020 innan detta etableras i större skala hos Boxer och Teracom.

För detaljerad information om beslutet hänvisar jag till följande källa:
Ansökan om tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv