29 juli 2015

Ospännande TV

Senaste inlägget publicerade jag i mars. TV-tekniken har inte sett någon stor och spännande utveckling hittills i år. Det finns inte särskilt mycket att skriva om, helt enkelt. Därför tänkte jag ägna detta inlägg åt att belysa just detta: det ospännande tv-året 2015.

DVB-T2 var i hetluften förra året, men inte på grund av digital-tv. Istället var det teleoperatörer som ville bygga ut mobilt bredband i glesbygden och därför efterfrågade frekvenser som når fler kilometer och mil än existerande tilldelade frekvenser. På grund av att de efterfrågade frekvenserna var i konflikt med tv-frekvenser såg vi plötsligt uttalanden i tidningar och övrig media om hur marksänd digital-tv skulle kunna påverkas ifall antalet frekvenser som finns att tillgå för Teracom/Boxer blir färre.

Det kan verka negativt vid en första anblick, men tvärtom: en åtstramning av frekvens/kapacitet i tv-nätet driver på ett konkret behov av teknikutveckling för att möta denna "frekvensbrist"-utmaning.

Kort sagt: kunder ska kunna se lika många tv-kanaler i framtiden, trots frekvensåtstramningen. Detta kräver att ny teknik införs. En bättre teknik, som kan ta tillvara på frekvensutrymme effektivare. Det är nu DVB-T2 blir intressant - och på sikt - MPEG-5.

DVB-T2 tar avsevärt mindre bandbredd per tv-kanal. Samtidigt innebär teknikskiftet ett stöd för ett bredare utbud av HDTV-kanaler än idag. Det verkar dock inte räcka med att införa DVB-T2 för att omvandla hela tv-utbudet till enbart HD-kanaler. Nästa steg är att införa MPEG-5 med High Efficiency Video Encoding (HEVC).
Problemet är att kunderna inte är förberedda på detta. De har (generellt) inte den tekniken i sina tv-apparater eller digitalboxar, med vissa specifika undantag: en del premium-tv-apparater innehåller HEVC-stöd, vilket gör att till exempel Netflix har kunnat erbjuda UHD-strömmar av tv-program över internet och Teracom har kunnat testköra marksänd digital-tv i UHD-format under en kort period.
Tekniken finns alltså i några utvalda tv-apparater på marknaden, men det är inte allmänt utbrett och moget att användas på bred skala idag.

Nyligen beslutades det att analog FM-radio blir kvar, åtminstone tills vidare. Kunderna är inte intresserade av att rulla ut DAB-radio, har det visat sig.
Med det färskt i minnet är frågan hur nästa stora utrullning av HDTV hos Boxer kommer mottagas av kunderna, när MPEG-2 (antagligen) till sist försvinner för gott: är de intresserade av att byta ut sina tv-apparater och boxar ytterligare en gång till (för "fyrahundrasjuttiotusende" gången, så att säga) eller kommer kunderna att sätta ner foten och säga att de tänker gå över till webb-tv och play-tjänster medföljande spelkonsoller, Apple TV, Chromecast, med flera enheter, ifall en sådan övergång sker? Allt fler tv-tjänster flyttas över till internet och tillväxten av nya tjänster hos kabel-tv-leverantörerna rullar långsamt framåt, alternativt står still, beroende på vilken tv-leverantör du har. Vissa satsar stort på IPTV, andra satsar på analog kabel-tv främst och att sälja in digital-tv som komplement.

2015 må vara ett stillastående, tråkigt år för tv-teknikintresserade, men spännande frågor om relevansen för traditionell TV ("linjärt tv-tittande") diskuteras fortfarande. Kanske blir 2016 mer fartfyllt, med ny digital-tv-teknik?