16 november 2007

Amerikansk analog kabel-tv skrotas 2012

I USA sker det mycket på tv-fronten just nu. 

De hade först planer på att göra en total övergång till digital-tv i februari 2009 - både marksändningar och kabeldistribution av tv skulle bli "digital-only". Men nu har de tydligen gett 3 års extra tid till de som har analog kabel-tv, vilket innebär att analoga kabel-tv-kunder får på sig tills år 2012 med att göra övergången till digital-tv. 

Så, det är alltså mer eller mindre tydligt att amerikanska bolag snart kommer att ha enbart digitala stationer och produktioner av material. Detta innebär att, om Sverige fortsätter att plocka in program från USA så får någon lov att göra jobbet med att konvertera samtliga digitala produktioner till analogt format, om jag förstår saken rätt. Vad innebär detta för digitala kunder i Sverige, dock: 

* Kommer vissa av tv-programmen att visas i 16:9 widescreen och HD-kvalitet på särskilda HD-kanaler eller blir det sändning av 16:9 widescreen för alla som vill se innehållet, nerskalat för enkel distribution som förmån till analoga kunder? 

*Hur förändras kanalernas utbud och programplanering i tablån framöver när en växande skara blir digital och en fortfarande stor skara är analoga kunder? Comhem gjorde redan en omformulering i deras beskrivning av analoga kanalplanen vid den marksända digitala övergången som tyder på att de förväntar sig en förändring i tv-landskapet redan inom en snar framtid (vad som kan räknas till "snar framtid" går endast att spekulera kring just nu).Det är två saker jag i dagsläget funderar över om framtidens tv.