16 april 2009

85 digitala kanaler i basutbudet: en framtidsvision?

Bostaden i Umeå AB driftar ett eget kabel-tv-nät som innehåller de kanaler som hushållen efterfrågar mest. Dessa kanaler finansieras med en månadskostnad som läggs på hyran varje månad. Kanalerna är tillgängliga både analogt och digitalt i kabelnätet, utan kryptering. Inget programkort behövs. Detta är möjligt tack vare tjänsten Digital Spegling.

Men, hur skulle det se ut i framtiden om analoga nätet avvecklades och avgiftsmodellen gick igenom en reform? I dagsläget finns det 17 frekvenser som vardera hanterar en tv-kanal. Men i digitala nät delas varje kanal upp i programblock med antingen:
  • En fast tilldelad bandbredd på ett visst antal Megabit per sekund
  • En variabel bandbredd efter aktuellt kapacitetsbehov
Flera kanaler delar samma frekvens eftersom kanalerna komprimeras med en s.k. codec till ett mer effektivt format än en analog, okomprimerad signal gör. I ovanstående kalkyl skulle 17 frekvenser som i dagsläget erbjuder 17 analoga kanaler, istället kunna leverera 5 kanaler på varje frekvens med mycket god mottagningskvalitet, vilket innebär ett digitalt grundutbud på hela 85 kanaler! Till ett RIMLIGT pris, om Bostaden förhandlar fram ett bra ramavtal. Klarar man dessutom av att sänka energi-kostnaderna i fastigheterna kan en del av överskottet från besparingarna finansiera det.