03 juni 2009

Comhem och Canal Digital: släpp licenskanalerna fria

Tyvärr är det flera kabeltv-leverantörer som krypterar SVT:s kanaler trots att man betalar tv-licensen och har rätt till att se kanalerna som man betalar riktigt dyrt för, år ut och år in. Det juridiska problemet ser ut på följande vis:

  • SVT:s kanaler i standardformat (ej HDTV) går under benämningen Must Carry och vidaresänds analogt i enlighet med vidaresändningsplikten för kabelnät.
  • Vidaresändningsplikten och Must Carry struntar i krav på okrypterad digital vidaresändningsskyldighet så länge som krypteringsavgiften för SVT:s kanaler är skälig. Det s.k. "skäliga priset" har satts till mellan 35 och 39 kr/mån, beroende på leverantör.

Förlorarna i detta upplägg är både leverantörerna och tittarna eftersom digital-tv står för en minoritet av marknadsandelarna i de kabelnät som parallellsänder analogt och digitalt. 

Om kunderna istället tillåts ta del av licenskanalerna utan månadskostnad och kryptering, kommer intresset för digital kabel-tv med största sannolikhet att öka dramatiskt. Då får varje hushåll själv möjlighet att konkret se skillnader i bild och ljud på digitala och analoga sändningar i deras egen takt, utan att behöva skriva på papper för abonnemang först. 

För operatörernas del betyder detta att fler digitaltv-abonnemang kommer säljas, i högre takt än tidigare, samt att kunderna ökar deras förtroende för företaget (goodwill). Nöjda kunder är trogna kunder som gärna rekommenderar deras bekanta att teckna abonnemang. 

Just det: gratis marknadsföring!