13 mars 2011

Norge släcker deras FM-nät 2017

Norge ser ut att bli först i Norden med att släcka FM-nätet och låta digitalradio ta över, år 2017. Fördelarna är bland annat fler radiokanaler, lägre driftkostnader och miljöaspekten där den lägre effektförbrukning innebär mindre miljöpåverkan.

Undantag för släckningsdatum finns. Enligt Norges kulturdepartement kommer de allra minsta lokalradiostationerna att få fortsätta med analog radio över FM-nätet även när de andra har släckt ner sina sändningar 2017.

Vidare ställs det krav på att de icke-kommersiella kanalerna måste nå lika stor täckning digitalt som norska P1 idag sänder analogt över FM-nätet. De kommersiella kanalerna ska täcka minst 90 procent av den norska befolkningen. Har utbyggnaden av digitala radionätet inte nått 50 procent täckning år 2015 så skjuts nersläckningsdatumet upp med två år till 2019 istället.

Med denna övergångsplan till digitalradio 2017 vill Norge visa att de ligger längst fram i planerna på digitalradio.

Mer information finns hos Teracom och ännu mer info hittar du direkt från Norges kulturdepartement.

Länkar:
http://www.teracom.se/Om_Teracom/Nyheter/Nyheter2011/Norge-slacker-FM-natet-2017/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2011/fm-avvikling-i-2017--radiomediet-blir-di.html?id=632748