23 februari 2011

Sänder masten HDTV via UHF eller VHF?

Teracom har publicerat ett PDF-dokument där det går att läsa vilken tv-antenn du behöver för att kunna ta emot HDTV-sändningar via DVB-T2. Dokumentet hittar du nedan:
http://www.teracom.se/Documents/Hdtv/UHF%20och%20VHF%202011.pdf
Observera att dokumentet saknar datum för lansering av HDTV via DVB-T2 i respektive ort! Täckningen är begränsad till vissa orter och städer i landet. 

Kolla om du kan ta emot MUX 6 och 7 i Teracoms frekvenstabell: http://www.teracom.se

Det finns idag två frekvensband för HDTV i det svenska marknätet: UHF och VHF. Nya antenner kan, om inget annat angivits, bara ta emot kanaler i UHF-frekvensbandet medan de äldre takantennerna brukar kunna ta emot både VHF och UHF. Detta eftersom det fanns tv-utsändning över både UHF och VHF när tv-kanalerna togs emot analogt. När marksänd digital-tv drog igång användes bara UHF-bandet. Det fanns därför ingen anledning att göra antennen kompatibel med VHF. Just nu, förhoppningsvis bara under en övergångsperiod, behövs likväl VHF-bandet på vissa håll i landet på grund av lokala skillnader i ledigt frekvensutrymme.

En del master har redan uppgraderats med MUX 6 och 7, men detta gäller främst mellan-Sverige och södra Sverige än så länge. Lanseringen av MUX 6 och 7 kommer fortgå under 2011 så om din ort inte kan ta emot HDTV via DVB-T2 idag - håll ut ett tag till.
Vissa tv-master kommer att sända (eller sänder redan) i UHF och resten använder VHF, helt beroende på vilka frekvenser som finns tillgängliga där masterna sänder.