09 maj 2012

Analog tv utgör 62 procent av Comhems kunder

Trots stora satsningar på reklam för digital-tv hos Comhem och det faktum att några kanaler frivisas okodat digitalt över DVB-C, har fortfarande 62 procent av Comhems kunder antingen valt att bara titta på analog mottagning eller skaffat digital-tv-abonnemang hos en annan operatör. Med andra ord, företaget har endast 38 procent (658 400) betalande digital-tv-kunder.

Eftersom vissa bostadsrättsföreningar erbjuder sina boende fiberoptisk triple play (tv, bredband och telefoni) från en internetleverantör och parallellt Comhem-avtal för tv-tjänster finns det hushåll som valt att skaffa tv-abonnemang hos internetleverantören och låtit "påtvingad" analog kabel-tv köras parallellt via Comhem-anslutningen. När detta alternativ inte erbjuds eller ej ses tillräckligt fördelaktigt för kunden, finns det ytterligare vägar att gå. Exempelvis genom att teckna tv-abonnemang via ADSL-anslutning om telefonjack finns installerat i hushållet (vilket en del nybyggda fastigheter saknar).

Detta innebär att siffran för antalet digital-tv-kunder i Comhem-hushåll teoretiskt sett bör vara betydligt högre och det faktiska antalet hushåll som enbart tittar på tv analogt är därför sannolikt mycket lägre än 62 procent. Detta förklarar i så fall varför Comhems digitaltv-kunder är så få och har en långsam tillväxt på några enstaka procent, medan andra tv-leverantörer visar betydligt högre tillväxt. Telia är en av dessa, som nu har en halv miljon tv-kunder. Det är sannolikt att många Comhem-kunder valt en digitalbox från Telia, Bredbandsbolaget, Tele 2 eller antennlösning från Boxer.