05 december 2010

65 procent av Comhems kunder tittar analogt

Enligt siffror från Comhems kvartalsresultat för Q3 2010, har företaget 609 900 betalande digitaltv-kunder av 1 760 000 hushåll (cirka 35 procent). Detta innebär alltså att majoriteten, 65 procent av kunderna, fortfarande tittar på tv analogt. Däremellan finns ett mörkertal på ett okänt antal procent som tittar på de digitala fri-tv-kanalerna hos Comhem som saknar krav på abonnemang.

Läs mer (Comhems kvartalsresultat)