18 mars 2010

Mux 6 med mpeg-4 byggs ut i Skåne

Följande tv-master i Skåne har i dagsläget utbyggnadsplaner för mux 6:

Ängelholm
Hörby
Malmö
Trelleborg / Gylle
Ystad / Metallgatan

Källa:
Utbyggnadsplaner för nät 6 (teracom.se)