24 januari 2010

Vad är DVB-T2?

DVB-T2 är en ny, förbättrad version av den vanliga DVB-T-tekniken. Detta handlar alltså om marksänd digital-tv med MPEG-4 och en effektivare användning av frekvenserna för marksända tv-sändningar. Mest intressant med DVB-T2 är möjligheten att sända HDTV-kanaler i en normalstor skala. Det svenska digitala marknätet skulle kunna ta klivet över till att sända ett flertal HD-kanaler i varje MUX. Idag kan man ta emot en enda HD-kanal i marknätet, SVT HD. Den går bara att ta emot i Mälardalen. DVB-T2 med MPEG-4 skulle möjliggöra sändningar över hela Sverige.

Problemet är att det krävs nya digitalboxar, alternativt helt nya tv-apparater med inbyggd DVB-T2-mottagare. Det blir nog en irritation att skaffa ny box - igen - för de flesta människor. Särskilt med tanke på hur många konsumenter som köpt ny HDTV de senaste åren och bytt digitalbox med kontant betalning eller anskaffat boxen genom tecknande/förlängning av abonnemang.


Bakgrundsfakta (engelska):
http://www.dvb.org/technology/dvbt2/