14 oktober 2009

Pilotprojekt för Digitalradio via DAB+ i Stockholm

Teracom har inlett ett pilotprojekt för digitalradio via DAB+ i Stockholm. Ett antal kanaler från Sveriges Radio samt upp till tio kommersiella kanaler sänder digitalradio.

Det råder dock förvirring om digitalradioprojektet för DAB+ redan är inlett i Stockholmsområdet eller ej. Det mesta pekar på det. I övrigt står det står klart att Gävle och Uppsala kommer att inkluderas i pilotprojektet senare under hösten. Mer information finns här:

Teracom - Digitalradiopilot
Teracom - Pressmeddelande om digitalradiopilot