01 november 2009

Comhems analoga nersläckningsplan 2009Analog TV Bas Stockholm


Etapp 1 – 1 juli 2009: Genomförd!
Etapp 2 – 1 september 2009: Genomförd!
Etapp 3 – 1 oktober 2009: Genomförd!
Etapp 4 – 3 november 2009: På gång!


Inlägg senast uppdaterat: 1 november 2009.